Tijdens de ALV van afgelopen 25 augustus, konden we nog geen uitsluitsel geven over de bevindingen van de kascommissie. Inmiddels hebben de heren alles goedgekeurd en ondertekend en kloppen de financien helemaal.

Eelco bedankt voor de juiste administratie, een goed eerste seizoen.

Inmiddels is ook de notulen gepubliceerd.

Notulen 2019